CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partnering in the construction industry - Problems and opportunities

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Purchasing & Supply Management. Volume 16, Number 4, pp. 254-263 (1478-4092 ). Vol. Volume 16 (2010), Number 4, p. pp. 254-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-18. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 129228

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur