CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SPECIAL ISSUE ON HEAVY HAUL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

C. Barkan ; R. Frohling ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; K. Riessberger ; M. Roney
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F-Journal of Rail and Rapid Transit (0954-4097). Vol. 224 (2010), F5, p. I-II.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-18. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 129210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur