CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motions in the Geodetic Reference Frame - GPS observations

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 43 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-01-15.
CPL Pubid: 12921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi (2003-2004)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-12-09
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 517