CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximally Permissive Mutually & Globally Nonblocking Supervision with Application to Switching Control

Ratnesh Kumar ; Shigemasa Takai ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Toshimitsu Ushio
Automatica (ISSN 0005-1098). Vol. 41 (2005), 8, p. 1299-1312.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Discrete event systems, Controllability, Nonblocking, Mutually nonblocking, Supervisory controlDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 12918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur