CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förväntningar

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur)
Prytz, Joan ed. Rum för God Omvårdnad p. 6-13. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Rum för God Omvårdnad fokuserar på utformningen av den fysiska miljön i boende för äldre samt på personalens möjligheter att påverka sin egen arbetssituation vid renovering och anpassning av ett äldreboende.

Nyckelord: Äldreboende, renovering, brukarinflytande, personalDenna post skapades 2010-11-17. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 129174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur