CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-adiabatic Effects in Initial Sticking

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 1-59454-632-0.- 38 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 12916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur