CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural engineering potentials and applications for effective industrial bridge construction

Ingvar Olofsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 40 s.
[Rapport]

Nyckelord: Industrial bridge construction, efficient process, building information modelling, industrial production, building sectorDenna post skapades 2010-11-15. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 129117