CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Emerging Research Culture – Building Doctoral Scholarship in Architecture and Design

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections +13 (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129091

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur