CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of Transmission Impairments of 40-Gbaud, Two-, Four-, and Eight-Level RZ-DPSK

Ekawit Tipsuwannakul (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Technology Letters (1041-1135). Vol. 22 (2010), 18, p. 1376-1378.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

The letter discusses the tolerance against transmission impairments, i.e., chromatic dispersion, filtering, and self-phase modulation over a 320-km transmission link of 40-Gbaud single-polarization return-to-zero (RZ) eight-level differential phase-shift keying (D8PSK) in comparison to those of RZ binary DPSK and RZ quadrature DPSK at the same baud rate.

Nyckelord: Chromatic dispersion, differential detection, eight-level differential, phase-shift keying (D8PSK), filter, modulation format, optical, transmission, quadrature differential phase-shift keying (DQPSK), self-phase modulation (SPM)Denna post skapades 2010-11-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129070

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur