CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skräddarsydda betongkonstruktioner

David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 2010:7 (2010), 2010:7 Oktober, p. 20-22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Att kunna skräddarsy betongkonstruktioner, så att man på ett rationellt sätt kan ta tillvara betongens formbarhet i olika konstruktioner är målet med EU-projektet TailorCrete. Med moderna hjälpmedel är det är idag fullt möjligt att, med hjälp av en industrirobot, direkt från en tredimensionell modell fräsa ut betongformer i formsand eller cellplast. Detta har i forskningssyfte utförts i forskningsprojektet Unikabeton (www.unikabeton.dk) av bland annat. Teknologisk Institut och Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Genom att tillämpa sådan modern teknik undviks avancerade handgjorda formverk, vilka idag är tidsödande, dyra och stället höga krav på hantverksskicklighet.

Nyckelord: betongkonstruktioner, armeringsteknikDenna post skapades 2010-11-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur