CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers fakultetsklubb - seminarier och debatt

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 14 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten ger program för och korta referat av seminarier ordnade av fakultetsklubben vid Chalmers, oftast i samverkan med fakultetsrådet.

Ett arrangemang om nya former för vetenskaplig publicering följdes upp av en föreläsning om spökskrivning och en guide för öppen nätpublicering.

Språkpolicy inom högskolan är aktuell mot bakgrund av svenskans trängda ställning gentemot engelskan. Villkoren för seniorer är aktuella mot bakgrund av den ökande betydelsen av äldre akademikers insatser.

Klimatfrågan påverkar forskning och utbildning vid Chalmers och granskades tidigt via en debatt och senare av en känd kritisk gästföreläsare med rötter på Chalmers.

Nyckelord: vetenskap, publicering, språk, seniorer, klimat, kritisk granskning


Titelsidans länkar går till mer fullständiga rapporter som även ger bakgrunder på respektive områden. Rapporterna återfinns även på fakultetsklubbens hemsida.Denna post skapades 2010-11-12. Senast ändrad 2010-11-13.
CPL Pubid: 129038

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur