CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating service aspects in new product development

Klas Ionzon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation ; Extern) ; Tobias Holmqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation ; Extern)
In proceedings of the 12th International Product Development Managment Conference (EIASM) Copenhagen June, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur