CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transcriptional progression of atrophic gastritis development in humans

S. Lundin ; Intawat Nookaew (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; K. Worah ; S. Wang ; S. Pettersson ; H. Sjovall ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
HELICOBACTER; 23rd International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer (1083-4389 ). Vol. 15 (2010), 4, p. 323-324 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

://000279986200037Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-11. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 128941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur