CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas-weighted consumption taxes on food as a climate policy instrument

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Critical issues in environmental taxation International and comparative perspectives p. 376-392. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 128881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur