CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single and Dual Fundamental Wideband Surface Mount VCO’s covering 2-25 GHz

Ronny Christoffersen (Extern ; GigaHertz Centrum) ; Sten E. Gunnarsson (GigaHertz Centrum) ; Anette Brandt (Extern ; GigaHertz Centrum) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
Gigahertz symposium 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-11. Senast ändrad 2010-11-11.
CPL Pubid: 128873