CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studier av fordonsunderleverantörer utanför Sverige

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Göteborg : IMIT, 2010.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-11-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 128810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur