CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of lipid vesicle rupture induced by an adjacent supported lipid bilayer patch

Oskar Allerbo (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Anders Lundström (Institutionen för teknisk fysik) ; Kristian Dimitrievski (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (0927-7765 ). Vol. 82 (2011), p. 632-636.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2016-10-17.
CPL Pubid: 128768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur