CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localized surface plasmons shed light on nanoscale metal hydrides

Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 22 (2010), 41, p. 4628-4633.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LSPR, Pd nanodisks, Pd nanorings, hydrogen storage, QCMDenna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2013-02-01.
CPL Pubid: 128767

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur