CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of non-coding RNA on bistability and oscillations in the mRNA-protein interplay

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Biophysical Reviews and Letters (1793-0480). Vol. 5 (2010), p. 89-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2014-03-27.
CPL Pubid: 128763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur