CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical investigation of moderate misfit and interface energetics in the Fe/VN system

Dan Fors (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sven, A.E. Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Martin Petisme (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science (0927-0256). Vol. 50 (2010), 2, p. 550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 128762

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Theoretical studies of boron and transition-metal carbonitride additions in steels


A computational study of interface structures and energetics in cemented carbides and steels