CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding the ‘new’ distribution reality through ‘old’ concepts: a renaissance for transvection and sorting

Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In Ellis, N., Tadajewski, M. and Pressey. A. (eds.) Business-to-Business Marketing, Vol. II. London: Sage Publications Vol. II (2010),
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 128749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur