CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and water absorption behavior of foamed potato starch

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Cellular Plastics (0021-955X). Vol. 46 (2010), 6, p. 497-517.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: potato starch, foam, extrusion, water absorptionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 128737

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur