CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising the supply side of companies - System sourcing at a military equipment producer

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
20th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Sønderborg, August 16-18 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-08.
CPL Pubid: 128736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur