CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supplier relationship investments: Considerations in low-cost country sourcing

Nojan Najafi (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
19th IPSERA Conference, Lappeenranta, Finland, May 16-19 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 128734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur