CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The importance of linking internal and external supply side organising - Purchasing transformation in the service sector

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; David Allcock ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
26th Annual IMP Conference, Corvinus University, Budapest, September 2-4 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-08.
CPL Pubid: 128731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur