CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Recovery in Networks

Igor Insanic (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
26th IMP Conference, Budapest, Hungary September 2-4 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-08. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 128726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur