CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Social interaction in business triads – A case study of business travel purchase

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
NORD2010, 6th Nordic Workshop on Relationship Dynamics, Uppsala, Sweden, October 6-8 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-08.
CPL Pubid: 128716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur