CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptation chains in triadic relationship settings – A case study of a travel management process

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
26th IMP Conference, Budapest, Hungary, September 2-4 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-08.
CPL Pubid: 128712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur