CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opening windows to inter-firm change processes - Tracing the beginning of a process

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
26th IMP Conference, Budapest, Hungary, September 2-4. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-08.
CPL Pubid: 128710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur