CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and simulation of viscoelastic fluids using Smoothed Particle Hydrodynamics

Robert Rundqvist ; Andreas Mark (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Fredrik Edelvik (Extern ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan S Carlson (Extern ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
7th International Conference on Multiphase Flow (ICMF) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 128605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur