CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison Between Different Immersed Boundary Conditions for Simulation of Complex Fluid Flows

Andreas Mark (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Robert Rundqvist ; Fredrik Edelvik (Extern ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
7th International Conference on Multiphase Flow (ICMF) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 128601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur