CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Powder Surface Oxidation During Production of High Alloy PM Steels

Thomas Tunberg (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-068-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 1286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1071