CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical signal processing for advanced optical modulation format

Guo-Wei Lu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2010 IEEE Photonics Society Summer Topical Meeting Series, PHOSST 2010; Playa del Carmen; 19 July 2010 through 21 July 2010 p. 170-171 . (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-04.
CPL Pubid: 128593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur