CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A highly efficient 1-GHz, 15-W power amplifier design based on a 50-V LDMOS transistor

Peter Singerl ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Z Wang ; C Schuberth ; Franz Dielacher
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest; 2010 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, MTT 2010; Anaheim, CA; 23 May 2010 through 28 May 2010 (0149645X). p. 1102-1105 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 128592

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)