CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A linear 70-95 GHz differential IQ modulator for E-band wireless communication

Marcus Gavell (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest ; 2010 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, MTT 2010; Anaheim, CA; 23 May 2010 through 28 May 2010 (0149645X). p. 788-791 . (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Differential; E-band; GaAs; IQ; MHEMT; MMIC; Modulator; Resistive mixer; Single sideband; SSB mixerDenna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 128589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur