CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of Spray Painting in Automotive Industry

Robert Rundqvist ; Andreas Mark ; Björn Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Anders Ålund ; Fredrik Edelvik ; Sebastian Tafuri ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Numerical Mathematics and Advanced Applications 2009 (Proceedings of ENUMATH 2009, the 8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Uppsala, July 2009) Vol. Part 2 (2010), p. 769-777.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 128587

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Droplet Breakup in Automotive Spray Painting