CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining Variation Simulation with Welding Simulation for Prediction of Deformation

Andreas Pahkamaa ; Kristina Wärmefjord (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Lennart Karlsson ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; John Goldak
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2016-05-10.
CPL Pubid: 128580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Programvaruteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Variation Control in Virtual Product Realization - A Statistical Approach