CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktionstekniska förutsättningar för industriell brobyggnad

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ingvar Olofsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Peter Harryson ; Börje Westerdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Bygg och teknik 7, p. 48-49. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-11-04. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 128575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur