CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic delocalization in discotic liquid crystals: A joint experimental and theoretical study

X. Crispin ; J. Cornil ; R. Friedlein ; K.K. Okudaira ; V. Lemaur ; A. Crispin ; G. Kestemont ; M. Lehmann ; M. Fahlman ; R. Lazzaroni ; Y. Geerts ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; N. Ueno ; J.L. Bredas ; W.R. Salaneck
Journal of the American Chemical Society Vol. 126 (2004), p. 11889.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12856