CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuum Models of Active Musculature for Impact Biomechanics Simulation

Hamid Khodaei (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Salar Mostofizadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 48 s.
[Rapport]

Nyckelord: Constitutive modeling; Active muscle; Finite Element; Continuum model; ViscoelasticDenna post skapades 2010-11-03. Senast ändrad 2010-11-09.
CPL Pubid: 128557

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik) 2010:06