CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of geometry deviations on the aerodynamic performance of an outlet guide vane cascade

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; S. Ore ; J. Larsson
Proc. of ASME TURBO EXPO 2010, Glasgow, UK Vol. 7 (2010), p. 381-390.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-03. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 128551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur