CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of the influence of surface non-conformances on the low pressure turbine outlet guide vane flow

H. Lalit ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jonas Larsson
Proc. of ICAS, Nice, France (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-03. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 128550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur