CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE modeling of the human neck responses in low-speed car collisions

F. Wang ; Z. Xiao ; X. Wan ; Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
IFMBE Proceedings (1680-0737). Vol. 31 (2010), p. 513-516.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Car collisions, Finite element model, Human neck, KinematicsDenna post skapades 2010-11-03. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 128548

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur