CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brain injury prediction for vulnerable road users in vehicle accidents using mathematical models

Y. Chen ; Y. Peng ; F. Li ; Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; D. Otte
IFMBE Proceedings (1680-0737). Vol. 31 (2010), p. 497-500.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Accident reconstruction, Brain injury prediction, Human head FE model, Vulnerable road usersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-03. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 128546

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur