CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of low amount of nanosilica on dielectric properties of polypropylene

M. Takala ; Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; H. Ranta ; J. Pelto ; S. Ahonen ; M. Pettersson ; K. Kannus
Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Solid Dielectrics, ICSD 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Dielectric properties, Nanodielectric, Polypropylene, SilicaDenna post skapades 2010-11-03.
CPL Pubid: 128545

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur