CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Key Factors in Small Group Improvement Work: An Empirical Study at SKF

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Emanuele Vinciguerra
proceedings of the 6th CINet conference, September 6-9, 2005, Brighton, UK (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur