CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC Alternatives for High-Temperature Heat Pump Application

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
BHRA International Conference on Applications and Efficiency of Heat Pump Systems in Environmentally Sensitive Times, Munich 1st to 3rd October 1990 p. 17. (1990)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-02. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 128535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur