CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating Information and Communication Technologies in Established Products: A New Managerial Challenge?

Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
proceedings of the 6th CINet conference, September 6-9, 2005, Brighton, UK (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 12853

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur