CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

) Innovative Opportunities: What do we learn from opportunities in mobile communications?

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005, June 27 - 29, Copenhagen, Denmark (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 12852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur