CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherent current transport in wide ballistic Josephson junctions

Peter Samuelsson ; Åke Ingerman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Evgenii V. Bezuglyi ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; R. Kursten ; Andreas Richter ; T. Matsuyama ; U. Merkt
Physical Review B Vol. 70 (2004), p. 212505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12851